Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácí, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám za účelom reklám

Kontaktný formulár

V kontaktnom formulári od vás vyžadujeme určité informácie, ktoré nie sú zasielané tretím stranám. Informácie, ktoré zadáte v kontaktnom formulári sú posielané na emailovú adresu, tieto informácie nikde neukladáme a neposkytujeme ich daľej.

Aké práva máte ohľadom vašich dát

Neukladáme vaše dáta nikde. Vaše dáte sú posielané automaticky na servery googlu ohľadom štatistík. Vaše dáta môžete poskytnúť len cez kontaktný formulár, ktorý je následne zaslaný na náš firemný email. Vaše informácie nikomu neposkytujeme a neposielame ich ďalej. Pokiaľ by ste chceli vymazať vaše informácie z nášho emailu, stačí nás kontaktovať.